Inschrijfformulier

Categorie/Contributies van het lid, aanvinken wat van toepassing is.

Voorwaarden

De contributie wordt in 12 maandelijkse termijnen automatisch geïncasseerd op basis van een DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA. Het Incassant ID van ZV de Bevelanders is NL77ZZZ403090160000. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZV De Bevelanders om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de contributie en bijkomende kosten van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend de contributie en bijkomende kosten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ZV de Bevelanders. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Opzeggen doet u met het afmeldingsformulier.

Toestemming gebruik persoonsgegevens:

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
- Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
- Het maken van filmpjes voor educatieve ondersteuning. Deze beelden worden met mij via onze afgeschermde Cloud opslag gedeeld en uiterlijk 16 weken na opname verwijderd.
- Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, SOCIAL MEDIA OF WEBSITE.
- Mijn naam en telefoonnummer binnen de vereniging beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.
- Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. 

Mijn toestemming geldt voor de beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Download hier het papieren toestemmingsformulier