Afmeldingsformulier

Het opzeggen kan middels dit afmeldingsformulier, schriftelijk of per e-mail aan de secretaris. Opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar, nl. per 1 juli en 1 januari. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand (dus opzeggen dient altijd te gebeuren uiterlijk 1 juni of 1 december!). Voor het leszwemmen is opzegging mogelijk direct na het behalen van het C-diploma.
Categorie/Contributies van het lid, aanvinken wat van toepassing is
Door op verzenden te klikken verklaart u hierbij dat hij/zij het lidmaatschap van het bovengenoemd lid van ZV de Bevelanders ingaande 1 januari of 1 juli 20___ (of na het behalen van het C-diploma ingaande 1 ________ ) wenst te beëindigen en trekt met gelijke ingangsdatum de machtiging in die is verleend aan ZV de Bevelanders met Incassant ID NL77ZZZ403090160000.