Afmeldingsformulier

Het opzeggen kan middels dit afmeldingsformulier, schriftelijk of per e-mail aan de secretaris. Opzeggen van het lidmaatschap kan twee keer per jaar, nl. per 1 juli en 1 januari. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand (dus opzeggen dient altijd te gebeuren uiterlijk 1 juni of 1 december!).

Voor het Superspetters leszwemmen is opzegging niet nodig. Dit gebeurt automatisch na het behalen van het diploma.

Categorie/Contributies van het lid, aanvinken wat van toepassing is
Door op verzenden te klikken verklaart u hierbij dat hij/zij het lidmaatschap van het bovengenoemd lid van ZV de Bevelanders ingaande 1 januari of 1 juli 20___ (of na het behalen van het Superspetters Diploma) wenst te beëindigen en trekt met gelijke ingangsdatum de machtiging in die is verleend aan ZV de Bevelanders met Incassant ID NL77ZZZ403090160000.