Met SuperSpetters zwemles leren kinderen op een veilige, snelle en leuke manier zwemmen! Tevens is het een goede voorbereiding op de wedstrijdsport.

SuperSpetters is de zwemles methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Ook ouders worden goed op de hoogte gehouden van het leertraject.

Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.

Meer informatie over Superspetters zwemles

Wordt nu ook lid van onze vereniging