Minioren zwemmen

Met ingang van het seizoen 2011-2012 is het Sterrenplan als voorbereiding voor het wedstrijdzwemmen te vervallen. De zwemmers die na het behalen van het KNZB diploma zwemmen als wedstrijdsport als doelstelling hebben stromen direct door naar de swimkick.

Opleiding swimkick en minioren.

In de periode dat een zwemmer bij de miniorengroepen zwemt zal voornamelijk aandacht worden besteed aan het aanleren / verbeteren van:

  1. techniek van de zwemslagen
  2. techniek van keerpunten / starts / finish
  3. aëroobe uithoudingsvermogen
  4. lenigheid
  5. zwemsnelheid
  6. kracht (uithoudingsvermogen)
  7. wedstrijdvaardigheden
  8. teamvaardigheden
  9. rondom-zwemmen vaardigheden

Blokkenplan

Het trainingsjaar wordt verdeeld in blokken van elk 8 weken. In elk blok staan delen van zwemslagen centraal die in elke training terug komen en wordt er voldoende tijd besteed aan het oefenen/verbeteren van starts en keerpunten. Om de bovenstaande doelstellingen te kunnen bereiken moeten de zwemmers trainen. De behandelde techniek in deze blokken staan los van wedstrijden of andere testen.

Zwemslagen

Per zwemslag wordt specifiek aan een klein deel van die zwemslag aandacht besteed. Dit gebeurd in een opbouwende volgorde om alle belangrijke facetten van die zwemslag aan de beurt te laten komen. Door de grote herhalingsfrequentie worden de oefeningen en techniek duidelijk herkenbaar en toepasbaar.

Zodra een zwemmer bij de minioren komt zwemmen wordt een startnummer aangevraagd.

De minioren A gaan tijdens de Speedo wedstrijden mee zwemmen met de Swincick en kunnen meedoen met door de vereniging georganiseerde onofficiële wedstrijden.

De minioren B en C zwemmers vormen de Speedo groep.

Doorstroming

Voor doorstroming van de minioren A groep naar de minioren B groep moet een zwemmer, in de leeftijdcategorie minior 2-6 tenminste, 2 van de 4 limieten kunnen zwemmen; acceptabele startduiken en keerpunten kunnen maken voor genoemde slagen en moet men de vlinderslag minimaal 15 meter technisch (reglementair) juist kunnen zwemmen.

50m Limiettijden Minioren
  RUG SCHOOL VLINDER VRIJ
Minior 2 (7) 1.05 1.09 1.06 0.58
Minior 3 (8) 1.02 1.06 1.03 0.56
Minior 4 (9) 0.59 1.03 1.00 0.54
Minior 5 (10) 0.56 1.00 0.57 0.52
Minior 6 (11) 0.53 0.57 0.54 0.50

Voor doorstroming van de minioren B groep naar de minioren C groep moeten de zwemmers minimaal 3 van de 5 limiet tijden voor de junioren kunnen zwemmen. Voor vlinderslag geld minimaal 1 x 50 meter.

100m Limiettijden Junioren
RUG SCHOOL VLINDER VRIJ WISSEL
1.45 2.00 1.50 1.40 1.55

Wanneer een minioren C zwemmer met de selectie mee mag gaan trainen is afhankelijk van de beschikbare ruimte en is ter beoordeling van het trainersteam.

Sponsors

Banner

Zwemkroniek Nieuws

Banner